Georgian TeX

წერილები

ქართული MikTeX და Hyphenator რეპოზიტორებში

ავტ. admin ოქტ 13, 2017 - 05:00 PM

ქართული პაკეტი დამატებული MikTeX პაკეტების რეპოზიტორში:
1. ჩამოტვირთეთ და გამართეთ MikTeX  დისტრიბუტივი
2. პაკეტების მენეჯერიდან გამართეთ: babel-georgian  და georgian პაკეტები.
3. georgian.ldf ფაილში EU1 და EU2  შეცვალეთ TU (განახლებული ვერსია აიტვირთება რამდენიმე დღეში)

ქართული ენა დაემატა ასევე Hyphenator  პაკეტში https://github.com/mnater/Hyphenator


ციტირება LaTeX-ში

ავტ. admin ივლ 23, 2015 - 02:28 PM

ციტირების ბრჭყალები.

ქართულში ციტირებისთვის მიღებულია „“, როცა გავქვს ციტირება ციტირებაში მაშინ «».

მაგალითი:

თქვა რუქამ არაკი: „მივიდა უფლისწული მეფესთან და მოახსენა:«დიდო მეფეო..» “.

ორივე ციტირების სიმბოლოები ფონტებში არის, მაგრამ «» სიმბოლოების ნაცვლად

დოკუმენტში გამოაქვს ≪ ≫ მათემატიკური სიმბოლოები.


texlive2015 ვინდოუსზე

ავტ. admin ივნ 13, 2015 - 12:41 AM

1.გადაიტვირთეთ და გამართეთ პერლ. მაგ. ეს დისტრიბუტივი
http://www.activestate.com/activeperl/downloads

2. გადაიტვირთეთ ტეხლაივ2015 გამმართველი ვინდოუსისთვის
https://www.tug.org/texlive/acquire-netinstall.html
არ გაუშვათ, მხოლოდ ამოარქივეთ.

3. გაუშვით cmd.exe ადმინ პრივილეგიით.
გადადით ტეხ ინსტალატორ დირექტორიაში და გაუშვით:

c:\Users\shoshia\Desktop\install-tl-20150523>install-tl-windows.bat -repository
http://ctan.sciserv.eu/ -gui perltk

აირჩევთ პაკეტებს და გამართავთ. თუ ადგილის პრობლემა არაა აირჩიეთ სრული გამართვა

 


განახლებული ვერსია georgian-0.9.5.tgz

ავტ. admin მაი 10, 2015 - 07:15 PM

თუ თქვენ გამართული გავთ ქართულის პაკეტი და მუშაობს განახლება საჭირო არაა.

http://tex.tsu.ge/files/georgian-0.9.5.tgz
ამ ვერსიაში შეიცვალა:

1. მაპ ფაილის მდებარეობდა (ვერ პოულობდა ტეხლაივი სისტემურ დირექტორიაში გამართვისას)
2. დოკუმენტაცია
3. ამავე არქვიში დამატებულია ბაბელის და დამარცვლა გადატანის ფაილები. ზოგიერთი მომხმარებელი არ იწერდა ცალკე ამ პაკეტებს და პრობლემა ჰქონდა გამართისას. ეხლა ყველაფერი ერთ არქივშია.
 


Georgian is now in MikTeX

ავტ. admin აპრ 25, 2015 - 09:03 PM

MikTeX  ჯგუფმა ქართულის პაკეტი დისტრიბუტივში დაამატა http://miktex.org/packages/georgian

მადლობა MikTeX  ჯგუფს და Uwe Stöhr (Lyx.org ჯგუფი)


eps ფაილების ჩართვა pdf-ში (როცა ვიყენებთ pdflatex)

ავტ. admin აპრ 23, 2015 - 07:47 PM

Winedt მომხმარებლები ხშირად იყენებენ latex.exe  dvi  ფაილების ასაწყობად და eps  ფაილ ფორმატს გრაფიკისთვის

pdflatex ში eps ფაილებისათვის ან უნდა გადაკონვერტირდეს ფაილები სხვა ფორმატში (pdf,jpg,png) ან არის მეორე გზაც

დოკუმენტის პრემაბულაში ჩაამატეთ:

\usepackage{graphicx}

\usepackage{epstopdf}


შესწორება და ბიბლიის მაგალითი

ავტ. admin იან 23, 2015 - 02:57 PM

შესწორდა ქართული კოდირების ფაილი. არეული იყო TeX ასომთვრული  იოტა და ჰე მერვეს მაკროსები. გადაიტვირთეთ და გადააწერეთ ძველ ფაილს. t8menc.dfu

ეს ხარვეზი გამოჩნდა ბიბლიის "დაბადების" წიგნის გაკეთებისას.

"დაბადება" მცხეთური ხელნაწერის მიხედვით.  გამოყენებულია შემდეგი TeX შესაძლებლობები: თავების ნუმერაცია ასომთვრულით, პარაგრაფების დანომრვა.
"ႣႠ" სიმბოლოს იმიტაცია \kern ბრძანების გამოყენებით:
პრეამბულაში:

\newcommand{\dac}[3]{{ {{\color{Crimson}\large #1}\kern-0.68em \raisebox{#3}[0em][0em]{\tiny #2}}}\kern0.6ex}

ტექსტში:

\dac{Ⴃ}{Ⴀ}{0.13em}

 


ქართული ნუმერაცია ჩამონათვალში

ავტ. admin ოქტ 20, 2014 - 07:19 PM

enumerate პაკეტი არის ჩამონათვალისთვის მაგალითად:

\begin{enumerate}
\setlength{\itemsep 0pt}
        \item  First item.
        \item  Second item.
\end{enumerate}

ამ შემთხვევაში ჩამონათვალი იქნება  არაბული რიცხვებით.
ქართული რომ ჩავურთოთ თითქოს საკმარისი უნდა იყოს შემდეგი:

\renewcommand{\labelenumi}{\anbani{enumi})}

მაგრამ ეს არა საკმარისი და არ იმუშავებს.

enumerate პაკეტი მუშაობს ლათინური და არაბული ჩამონათვალით, მაგრამ ავტორს აქვს დამატებული
მექანიზმი “მიებას” ნებისმიერი სხვა მთვლელი


შესწორებული ვერსია

ავტ. admin ივნ 13, 2014 - 09:46 PM

შესწორდა ხუცურის კოდირების ფაილი. რამდენიმე გლიფი არასწორად იყო კოდირებული.

შეგიძლიათ განაახლოთ

http://tex.tsu.ge/files/geotex-0.9.2.tgz

თუ პირველად მართავთ ქართულის პაკეტს ზემოთ მოყვანილი

არქივის გარდა დაგჭიდებათ ბაბელის ფაილები http://tex.tsu.ge/files/georgian.zip


GeoTeX-0.91 + დოკუმენტის შაბლონი

ავტ. admin აპრ 17, 2014 - 05:04 PM

დაიდო ახალი ვერსია:

1. შესწორდა ორი ხარვეზი babel ენის ფაილებში: ა) არ მუშაობდა ნუმერაცია ასომთავრულით. ბ) რუსუთან ერთად მუშაობისას იძლეოდა შეცდომას რომ 1 ცვლადი უკვე განმარტებულია.

2. ამ პაკეტში არის როგორც ბაბელის ასევე დამარცვლა გადატანის ფაილებიც

3.thesis.tgz ესაა პატარა შაბლონი საკურსოს, სამაგისტრო ნაშრომის, თეზისის დასაწერად: ნაჩვენებია რა პაკეტები

უნდა ,,ჩაირთოს“ ქართულისათვის. ფორმულების ნუმერაცია ქართული ანბანით. ბიბლიოგრაფიის დამატება და ინდექსირება.

ფაილები შეგიძლიათ გადაიტვირთოთ აქედან

 


ავტომატური დამარცვლა გადატანა MikTeX-ში

ავტ. admin დეკ 29, 2013 - 08:08 PM

გასწორდა ქართული დამარცვლა გადატანის არქივი და გამართის ინსტრუქცია

texlive2013 არის ქართულისათვის ავტომატური დამარცვლა გადატანის მოდული ჩართული შესაბამის პაკეტში.

რაც შეეხება მიკტეხს ჯერჯერობით არაა. როგორ დავამატოთ ქართულისათვის დამარცვლა გადატანა იხილეთ ქვემოთ


GeoTeX 0.9 ვერსია

ავტ. admin მარ 23, 2013 - 05:29 PM

15.04.2013 GeoTeX v.0.9
1.cmr, cmss,cmtt ფონტების სრული კრებული
2.ქართული კოდირებები T8M, T8K --ასომთავრული, ნუსხური, მხედრული
4.ავტომატური დამარცვლა გადატანა.
5. დოკუმენტის ინდექსირება. მუშაობს ანბანური დალაგება დამატებითი პროგამების გარეშეც
6. დამხმარე პროგრამები indexwords და splitword: