წერილები

LateX რჩევები [1]

LateX რჩევები: eps ფაილების ჩართვა pdf-ში (როცა ვიყენებთ pdflatex)

ავტ. admin აპრ 23, 2015 - 07:47 PM

Winedt მომხმარებლები ხშირად იყენებენ latex.exe  dvi  ფაილების ასაწყობად და eps  ფაილ ფორმატს გრაფიკისთვის

pdflatex ში eps ფაილებისათვის ან უნდა გადაკონვერტირდეს ფაილები სხვა ფორმატში (pdf,jpg,png) ან არის მეორე გზაც

დოკუმენტის პრემაბულაში ჩაამატეთ:

\usepackage{graphicx}

\usepackage{epstopdf}

 
Links
  1. https://tex.tsu.ge/https://tex.tsu.ge/index.php?module=%E1%83%AC%E1%83%94%E1%83%A0%E1%83%98%E1%83%9A%E1%83%98&type=user&func=view&lang=ka&prop=Main&cat=34
  2. https://tex.tsu.ge/https://tex.tsu.ge/index.php?module=%E1%83%AC%E1%83%94%E1%83%A0%E1%83%98%E1%83%9A%E1%83%98&type=user&func=display&lang=ka&sid=9&theme=Printer