წერილები

GeoTeX განახლება [1]

GeoTeX განახლება: ქართული MikTeX და Hyphenator რეპოზიტორებში

ავტ. admin ოქტ 13, 2017 - 05:00 PM

ქართული პაკეტი დამატებული MikTeX პაკეტების რეპოზიტორში:
1. ჩამოტვირთეთ და გამართეთ MikTeX  დისტრიბუტივი
2. პაკეტების მენეჯერიდან გამართეთ: babel-georgian  და georgian პაკეტები.
3. georgian.ldf ფაილში EU1 და EU2  შეცვალეთ TU (განახლებული ვერსია აიტვირთება რამდენიმე დღეში)

ქართული ენა დაემატა ასევე Hyphenator  პაკეტში https://github.com/mnater/Hyphenator

 
Links
  1. https://tex.tsu.ge/https://tex.tsu.ge/index.php?module=%E1%83%AC%E1%83%94%E1%83%A0%E1%83%98%E1%83%9A%E1%83%98&type=user&func=view&lang=ka&prop=Main&cat=33
  2. https://tex.tsu.ge/https://tex.tsu.ge/index.php?module=%E1%83%AC%E1%83%94%E1%83%A0%E1%83%98%E1%83%9A%E1%83%98&type=user&func=display&lang=ka&sid=15&theme=Printer