წერილები

GeoTeX განახლება [1]

GeoTeX განახლება: GeoTeX 0.9 ვერსია

ავტ. admin მარ 23, 2013 - 05:29 PM

15.04.2013 GeoTeX v.0.9
1.cmr, cmss,cmtt ფონტების სრული კრებული
2.ქართული კოდირებები T8M, T8K --ასომთავრული, ნუსხური, მხედრული
4.ავტომატური დამარცვლა გადატანა.
5. დოკუმენტის ინდექსირება. მუშაობს ანბანური დალაგება დამატებითი პროგამების გარეშეც
6. დამხმარე პროგრამები indexwords და splitword:   

 

ასევე მუშაობს ვებ გვერდების ავტომატურად დამარცვლა გადატანაც ი. მაგალითი:

http://tex.tsu.ge/WorkingExample.html [2]

 

პროგრამები indexwords და splitword:

ვთქვათ ვერ გამართეთ ავტომატური დამარცვლა გადატანის პაკეტი ან
     არ მარცვლავს სიტყვებს სიე როგორც გსურთ ან გსურთ თვად დამარცვლოთ საიტყვები.
     
     ბრძანება:indexwords  failissaxeli
     
     ფაილი უნდ აიყოს ტექსტური ნებისმიერი. შეიძლება სხვადასხვა ენის
     სკრიპტის ნარევიც (გა. ინგლისური, რუსული html, php კოდი + ქართული).
     გამოსავალი ფაილი results-h.txt იქნება უნიკალური ქართული სიტყვები რომლებიც არის ფაილის ტესტში.
     
     ბრძანება:
     splitword results-h.txt
     გამოსავალი ფაილი იქნება დაამრცვლილი სიტყვები.
     თქვენ შეგიძლიათ შექმნათ ფაილი მაგ. kahyp.tex:
     \hyphenation{ დამარცვლილი სიტყვები}.
     შემდეგ თქვენი დოკუმენტის პრეამბულაში მიუთითოთ
     \include{kahyp.tex}
     და დაიმარცვლება დოკუმენტის ტექსტი.
     ზემოთ მოყვანილი ფაილი failissaxeli  შეიძლება იყოს თქვენი tex დოკუმენტი.

პაკეტი, დოკუმენტაცია და პროგრამები შეგიძლიათ გადაიტვირთოთ. http://tex.tsu.ge/files [3]
კითხვები შენიშვნები, პრობლემები შეიძლება განხილულ იქნას ფორუმში [4]

 
Links
  1. https://tex.tsu.ge/https://tex.tsu.ge/index.php?module=%E1%83%AC%E1%83%94%E1%83%A0%E1%83%98%E1%83%9A%E1%83%98&type=user&func=view&lang=ka&prop=Main&cat=33
  2. https://tex.tsu.ge//WorkingExample.html
  3. https://tex.tsu.ge//files
  4. https://tex.tsu.ge//index.php?module=forum&type=user&func=main
  5. https://tex.tsu.ge/https://tex.tsu.ge/index.php?module=%E1%83%AC%E1%83%94%E1%83%A0%E1%83%98%E1%83%9A%E1%83%98&type=user&func=display&lang=ka&sid=1&theme=Printer