წერილები

LateX რჩევები [1]

LateX რჩევები: ქართული ნუმერაცია ჩამონათვალში

ავტ. admin ოქტ 20, 2014 - 07:19 PM

enumerate პაკეტი არის ჩამონათვალისთვის მაგალითად:

\begin{enumerate}
\setlength{\itemsep 0pt}
        \item  First item.
        \item  Second item.
\end{enumerate}

ამ შემთხვევაში ჩამონათვალი იქნება  არაბული რიცხვებით.
ქართული რომ ჩავურთოთ თითქოს საკმარისი უნდა იყოს შემდეგი:

\renewcommand{\labelenumi}{\anbani{enumi})}

მაგრამ ეს არა საკმარისი და არ იმუშავებს.

enumerate პაკეტი მუშაობს ლათინური და არაბული ჩამონათვალით, მაგრამ ავტორს აქვს დამატებული
მექანიზმი “მიებას” ნებისმიერი სხვა მთვლელი

ქართულისათვის საჭიროა შემდეგი:
პრეამბულაში (ანუ documentclass და begin{document}  შორის) უნდა ჩაემატოს:
\usepackage{enumitem}
\AddEnumerateCounter{\anbani}{\@anbani}{ა}
\AddEnumerateCounter{\Anbani}{\@Anbani}{Ⴀ}

ამის შემდეგ შეგვიძლია ვცადოთ:

\begin{enumerate}[label=\Anbani*.]
                \item First item.
                \begin{enumerate}[label*=\anbani*.]
                    \item A first subitem
                    \item A second subitem
                \end{enumerate}
                \item Second item
                \item A third item
            \end{enumerate}

ან:

\begin{enumerate}[label=\Anbani*.]
                \item First item.
                \begin{enumerate}[label=\anbani*.]
                    \item A first subitem
                    \item A second subitem
                \end{enumerate}
                \item Second item
                \item A third item
            \end{enumerate}

ან

\begin{enumerate}
                \item First item.
                \begin{enumerate}[label*=\anbani*.]
                    \item A first subitem
                    \item A second subitem
                \end{enumerate}
                \item Second item
                \item A third item
            \end{enumerate}

ან
\begin{enumerate}
    \item First item.
    \begin{enumerate}[label=\anbani*)]
        \item A first subitem
        \item A second subitem
    \end{enumerate}
    \item Second item
    \item A third item
\end{enumerate}

 
Links
  1. https://tex.tsu.ge/https://tex.tsu.ge/index.php?module=%E1%83%AC%E1%83%94%E1%83%A0%E1%83%98%E1%83%9A%E1%83%98&type=user&func=view&lang=ka&prop=Main&cat=34
  2. https://tex.tsu.ge/https://tex.tsu.ge/index.php?module=%E1%83%AC%E1%83%94%E1%83%A0%E1%83%98%E1%83%9A%E1%83%98&type=user&func=display&lang=ka&sid=7&theme=Printer