Georgian TeX

წერილები

ქართული MikTeX და Hyphenator რეპოზიტორებში

ავტ. admin ოქტ 13, 2017 - 05:00 PM

ქართული პაკეტი დამატებული MikTeX პაკეტების რეპოზიტორში:
1. ჩამოტვირთეთ და გამართეთ MikTeX  დისტრიბუტივი
2. პაკეტების მენეჯერიდან გამართეთ: babel-georgian  და georgian პაკეტები.
3. georgian.ldf ფაილში EU1 და EU2  შეცვალეთ TU (განახლებული ვერსია აიტვირთება რამდენიმე დღეში)

ქართული ენა დაემატა ასევე Hyphenator  პაკეტში https://github.com/mnater/Hyphenator


ციტირება LaTeX-ში

ავტ. admin ივლ 23, 2015 - 02:28 PM

ციტირების ბრჭყალები.

ქართულში ციტირებისთვის მიღებულია „“, როცა გავქვს ციტირება ციტირებაში მაშინ «».

მაგალითი:

თქვა რუქამ არაკი: „მივიდა უფლისწული მეფესთან და მოახსენა:«დიდო მეფეო..» “.

ორივე ციტირების სიმბოლოები ფონტებში არის, მაგრამ «» სიმბოლოების ნაცვლად

დოკუმენტში გამოაქვს ≪ ≫ მათემატიკური სიმბოლოები.


texlive2015 ვინდოუსზე

ავტ. admin ივნ 13, 2015 - 12:41 AM

1.გადაიტვირთეთ და გამართეთ პერლ. მაგ. ეს დისტრიბუტივი
http://www.activestate.com/activeperl/downloads

2. გადაიტვირთეთ ტეხლაივ2015 გამმართველი ვინდოუსისთვის
https://www.tug.org/texlive/acquire-netinstall.html
არ გაუშვათ, მხოლოდ ამოარქივეთ.

3. გაუშვით cmd.exe ადმინ პრივილეგიით.
გადადით ტეხ ინსტალატორ დირექტორიაში და გაუშვით:

c:\Users\shoshia\Desktop\install-tl-20150523>install-tl-windows.bat -repository
http://ctan.sciserv.eu/ -gui perltk

აირჩევთ პაკეტებს და გამართავთ. თუ ადგილის პრობლემა არაა აირჩიეთ სრული გამართვა

 


განახლებული ვერსია georgian-0.9.5.tgz

ავტ. admin მაი 10, 2015 - 07:15 PM

თუ თქვენ გამართული გავთ ქართულის პაკეტი და მუშაობს განახლება საჭირო არაა.

http://tex.tsu.ge/files/georgian-0.9.5.tgz
ამ ვერსიაში შეიცვალა:

1. მაპ ფაილის მდებარეობდა (ვერ პოულობდა ტეხლაივი სისტემურ დირექტორიაში გამართვისას)
2. დოკუმენტაცია
3. ამავე არქვიში დამატებულია ბაბელის და დამარცვლა გადატანის ფაილები. ზოგიერთი მომხმარებელი არ იწერდა ცალკე ამ პაკეტებს და პრობლემა ჰქონდა გამართისას. ეხლა ყველაფერი ერთ არქივშია.
 


Georgian is now in MikTeX

ავტ. admin აპრ 25, 2015 - 09:03 PM

MikTeX  ჯგუფმა ქართულის პაკეტი დისტრიბუტივში დაამატა http://miktex.org/packages/georgian

მადლობა MikTeX  ჯგუფს და Uwe Stöhr (Lyx.org ჯგუფი)


Winedt ალტერნატივა TexnicCenter:კონფიგურაცია

ავტ. admin აპრ 23, 2015 - 07:55 PM
TexnicCenter არის Winedt მსგავსი რედაქტორი/გარემო .tex ფაილებისთვის.
„ფილოსიფიით“ გავს პროგრამირების გარემოს(მაგ. visual studio).
ცხადია შესაძლებელია ცალკეული ტეხ ფაილის კომპილირება, მაგრამ უმჯობესია შექმნათ
პროექტი სადაც იქნება ტეხ ფაილები. ერთერთი ფაილებიდან იქნება ე.წ. „main“---მთავარი ფაილი.

არსებული ტეხ ფაილიდან პროექტის შექმნა.

გახსენით ფაილი და „Project“ მენიუდან არიჩიეთ „Create with active file as main file“. შემდეგში გამოიყენეთ პროექტის გახსნა მენიუდან ნაცვლად ფაილის გახსნისა.


eps ფაილების ჩართვა pdf-ში (როცა ვიყენებთ pdflatex)

ავტ. admin აპრ 23, 2015 - 07:47 PM

Winedt მომხმარებლები ხშირად იყენებენ latex.exe  dvi  ფაილების ასაწყობად და eps  ფაილ ფორმატს გრაფიკისთვის

pdflatex ში eps ფაილებისათვის ან უნდა გადაკონვერტირდეს ფაილები სხვა ფორმატში (pdf,jpg,png) ან არის მეორე გზაც

დოკუმენტის პრემაბულაში ჩაამატეთ:

\usepackage{graphicx}

\usepackage{epstopdf}


შესწორება და ბიბლიის მაგალითი

ავტ. admin იან 23, 2015 - 02:57 PM

შესწორდა ქართული კოდირების ფაილი. არეული იყო TeX ასომთვრული  იოტა და ჰე მერვეს მაკროსები. გადაიტვირთეთ და გადააწერეთ ძველ ფაილს. t8menc.dfu

ეს ხარვეზი გამოჩნდა ბიბლიის "დაბადების" წიგნის გაკეთებისას.

"დაბადება" მცხეთური ხელნაწერის მიხედვით.  გამოყენებულია შემდეგი TeX შესაძლებლობები: თავების ნუმერაცია ასომთვრულით, პარაგრაფების დანომრვა.
"ႣႠ" სიმბოლოს იმიტაცია \kern ბრძანების გამოყენებით:
პრეამბულაში:

\newcommand{\dac}[3]{{ {{\color{Crimson}\large #1}\kern-0.68em \raisebox{#3}[0em][0em]{\tiny #2}}}\kern0.6ex}

ტექსტში:

\dac{Ⴃ}{Ⴀ}{0.13em}

 


ქართული ნუმერაცია ჩამონათვალში

ავტ. admin ოქტ 20, 2014 - 07:19 PM

enumerate პაკეტი არის ჩამონათვალისთვის მაგალითად:

\begin{enumerate}
\setlength{\itemsep 0pt}
        \item  First item.
        \item  Second item.
\end{enumerate}

ამ შემთხვევაში ჩამონათვალი იქნება  არაბული რიცხვებით.
ქართული რომ ჩავურთოთ თითქოს საკმარისი უნდა იყოს შემდეგი:

\renewcommand{\labelenumi}{\anbani{enumi})}

მაგრამ ეს არა საკმარისი და არ იმუშავებს.

enumerate პაკეტი მუშაობს ლათინური და არაბული ჩამონათვალით, მაგრამ ავტორს აქვს დამატებული
მექანიზმი “მიებას” ნებისმიერი სხვა მთვლელი


შესწორებული ვერსია

ავტ. admin ივნ 13, 2014 - 09:46 PM

შესწორდა ხუცურის კოდირების ფაილი. რამდენიმე გლიფი არასწორად იყო კოდირებული.

შეგიძლიათ განაახლოთ

http://tex.tsu.ge/files/geotex-0.9.2.tgz

თუ პირველად მართავთ ქართულის პაკეტს ზემოთ მოყვანილი

არქივის გარდა დაგჭიდებათ ბაბელის ფაილები http://tex.tsu.ge/files/georgian.zip

« 1 2 »