წერილები

LuaTeX და XeLatex როგორც იტყვიან coming soon..

ავტ. admin ივნ 06, 2013 - 01:32 AM

დამარცვლა გადატანის პაკეტი და ბაბელის ახალი ვერსია საშუალებას იძლევა

გვქონდეს დამარცვლა გადატანა ლუალატეხში. ბაბელის ახალი ვერსია მუშაობს ლუალატეხშიც.

ჯერჯერობით მუშაობა მიდის და მალე იქნება.

ქვემოთ ჩანს როგორ მუშაობს დამარცვლა გადატანა (წითელი ვერტიკალური ხაზები, გამოყენებულია

პაკეტი showhyphens). ერთი პრობლემა აქვს ჰიპენატორს: ე.წ. შედგენილი სიტყვები.

მაგ. სიტყვა ძველეგვიპტური იმარცვლება როგორც ძვე-ლეგ-ვიპ-ტუ-რი, ანუ როოგრც არის

დამარცვლის ზოგადი წესი. ასეთი სიტყვები როოგრც გამონაკლისები შეიძლება ჩამატებულ

იქნას პრეამბულაში(\begin{document} წინ) როგორც:

\hyphenation{ძველ-ეგ-ვიპ-ტუ-რი}

 
Links
  1. http://tex.tsu.ge/index.php?module=news&type=user&func=display&lang=ka&sid=2&theme=Printer