წერილები

GeoTeX განახლება [1]

GeoTeX განახლება: Georgian is now in MikTeX

ავტ. admin აპრ 25, 2015 - 09:03 PM

MikTeX [2]  ჯგუფმა ქართულის პაკეტი დისტრიბუტივში დაამატა http://miktex.org/packages/georgian [3]

მადლობა MikTeX  ჯგუფს და Uwe Stöhr (Lyx.org [4] ჯგუფი)

 
Links
  1. http://tex.tsu.ge/index.php?module=news&type=user&func=view&lang=ka&prop=Main&cat=33
  2. http://miktex.org
  3. http://miktex.org/packages/georgian
  4. http://lyx.org
  5. http://tex.tsu.ge/index.php?module=news&type=user&func=display&lang=ka&sid=11&theme=Printer